CROSTINI:時代廣場店 買魔鬼牛角 送$25飲品券(10-16/6)

加入我的最愛 發送作者

$ 0

香港, 九龍城, HongKong, 00000
Report inappropriate
Sunday, June 9, 2019 at 1:00:05 PM Hong Kong Standard Time
Description

6月10日新品上市首一星期(6月10日至6月16日),每日首30名喺時代廣場Crostini分店購買「魔鬼牛角」嘅顧客即可獲$25飲品券一張,先辣先得,送完即止!

*推廣優惠不能與其它優惠同時使用,飲品券數量有限,送完即止。

發訊息給作者