FUTU富途送錢!港版餘額寶「現金寶」送體驗金

加入我的最愛 發送作者

$ 0

香港信用卡 creditcard
香港, 中西區, 金鐘金鐘道95號13樓C1及C2室統一中心,
Report inappropriate
Description

小編同好多香港人一樣成日都係到幻想,如果有一百萬,每日都有錢收既生活會係點呢?現在機會來了,富途推出現金寶體驗金活動,點擊活動連結就可以領取現金寶體驗金,體驗金由富途證券出,收益獎勵歸參加者,新客舊客都可以玩,快D拉埋親朋好友,齊齊做百萬富翁啦!了解更多

上月推出現金寶體驗金反應熱烈,小編收到唔少客人pm幾時可以再來多轉,佢地都想試下體驗現金寶收益! 而家機會又來了!體驗金玩法係現金寶的金額由富途證券出,但收益獎勵歸參加者,新客舊客都可以玩,快D拉埋親朋好友啦!今次唔好再錯過啦! 
立即申請


限量領取,立即按此!

富途牛牛推出號稱「港版餘額寶」的理財產品「現金寶」,年化回報率最高達到3.1厘。


現金寶體驗金是什麼?現金寶體驗金是富途現金寶的虛擬金額,僅供體驗;它產生的收益獎勵歸您,收益獎勵可取出。

現金寶體驗金怎麼用?領取後自動生效,每日計算收益獎勵,活動結束後會通過現金形式送到您的賬戶。

 

發訊息給作者