HELLO BEAR 潮流美裝 X 五一黄金週門市及網店 9 折 [優惠期至 2020 年 5 月 3 日]

加入我的最愛 發送作者

$ 0

Jetso Hong Kong
香港, 九龍城, HongKong, 00000
Report inappropriate
Tuesday, May 5, 2020 at 5:55:10 PM Hong Kong Standard Time
Description


繼續一齊光復香港5・1黃金週,詳情同優惠記得睇返 香港五一黃金週!

無論網上定門市購物~ 都有優惠
5.1 九折優惠碼:HK51 (適用於30/4 – 3/5)
**部分指定貨品及優惠貨品除外。

www.hellobear.com.hk

五一黃金週 黃色經濟圈

發訊息給作者